Farma Hostíčkov            Agropodnik Hostíčkov

Kontrolované ekologické hospodářství
Publicita projektů z OP Rybářství

Název projektu: Vybavení pro rybářství - Hostíčkov

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/000628

Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje.

Podporovaná aktivita: Modernizace akvakulturních jednotek, včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek oracovníků v odvětví akvakultury.

Popis Projektu: Výsledkem projektu je pořízení rybářského vybavení, vleku, čelního nakladače. Veškeré vybavení bude využíváno při celoroční obsluze rybničního hospodářství i dále v budoucnu po skončení projektu v rybníkářství žadatele.