Farma Hostíčkov            Agropodnik Hostíčkov

Kontrolované ekologické hospodářství
*  Jsme rodinnou farmou, která se soustřeďuje především na chov skotu masného typu. Původní stádo, ve kterém bylo zastoupeno více plemen, postupně převádíme na plemeno Aberdeen Angus.  Proč? Přesvědčili jsme se o výhodách tohoto plemene.

*  Aberdeen Angus je moderní masné plemeno, které vyniká dobrou plodností matek a snadnými porody. Maso z jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a specifickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 % a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v jatečně opracovaném těle 14 - 16 %. Kromě toho jsou zvířata dobře ovladatelná, nejsou agresivní, o své potomstvo se obvykle starají s příkladnou péčí. 

*  Jsme přesvědčeni, že pokud je to jen trochu možné, je naší povinnosti umožnit chovaným zvířatům co nejpřirozenější způsob života, počínaje přirozenou plemenitbou přes spontánní, většinou neasistované porody až k odchovu telat  pod matkou na mateřském mléku bez výživových náhražek. Celý koloběh života tak probíhá přirozeně a na našich pastvinách můžete pozorovat pohodové soužití několika generací včetně plemenných býků.   

*  Snažíme se hospodařit tak, abychom zvířatům umožnili bezstresový život v přirozeném prostředí, co nejméně zatěžovali přírodu a zároveň jsme byli schopni nabídnout zdravé, kvalitní maso, kterému sami dáváme jednoznačnou přednost před masem nakupovaným v obchodní síti.  Za jeho kvalitu a nezávadnost ručíme.

*  Každoročně realizujeme prodej - zástav letošních telat v počtu 100 - 200 kusů k dalšímu výkrmu, v malém množství prodáváme i telecí a mladé hovězí maso, a to především v  půlích nebo čtvrtích.  Kusy jsou poráženy na certifikovaných jatkách, popřípadě bourány v certifikované bourárně.