Farma Hostíčkov            Agropodnik Hostíčkov

Kontrolované ekologické hospodářství 

*   Struktura naší rostlinné výroby je dána naším zaměřením na chov skotu. Velkou část výměry našich luk zabírají pastviny, o které se pečlivě staráme. U luk, které jsou zdrojem pícnin na zimu, provádíme také pravidelnou obnovu a přísev trav, abychom bez přídavku průmyslových hnojiv udrželi kvalitu píce. Veškeré seno i senáž produkujeme v bio kvalitě.

*   Produkci sena a senáže lisujeme pomocí moderní techniky kvůli snazší manipulaci do balíků o průměru 120-160 cm. Seno skladujeme v našich dvou senících, aby přes zimu nedošlo k jeho namoknutí a znehodnocení.

*    V případě přebytků část produkce prodáváme.